Sökning: "Ulla Maria Anderberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla Maria Anderberg.

  1. 1. Fibromyalgia syndrome in women - a stress disorder? : Neurobiological and hormonal aspects

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ulla Maria Anderberg; Uppsala universitet.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; Fibromyalgia; stress; sex hormones; premenstrual syndrome; neuropeptides; personality; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Psychiatry; psykiatri;

    Sammanfattning : The FMS is almost exclusively a female disorder, as 90% of the patients struck by it are women. About 7% of all women in modern society have this disorder. LÄS MER