Sökning: "Ulla Karin Nordänger"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulla Karin Nordänger.

 1. 1. Lärares raster : innehåll i mellanrum

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ulla Karin Nordänger; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; teachers; recess periods; professional content; interspace; interaction alertness; burnout; abstract sociality; back regions; team; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien har som syfte att beskriva lärares raster och att utifrån fältets problem generera en konkret teori om rasternas innehåll och betydelse för lärares arbete. I de inledande observationerna av lärares raster, som görs av 144 lärarstudenter på sin första praktik, beskrivs att lärare ägnar stor del av rasterna åt att fortsätta undervisa. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och mål. Sökande efter samband mellan lärares kåranda och skolans demokratimål

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ulla Karin Nordänger; [1999]
  Nyckelord :Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER