Sökning: "Ulla Janson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ulla Janson.

 1. 1. Passive houses in Sweden - Experiences from design and construction

  Detta är en avhandling från Energy and Building Design, Lund University

  Författare :Ulla Janson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Planning process; Building construction; Residential buildings; Passive house; Energy efficiency;

  Sammanfattning : The sector of residential buildings and service organizations uses 36% of the total energy in Sweden. In June 2006, it was decided by the Swedish parliament that the energy use in residential buildings and premises should decrease by 20% per heated unit area before 2020. LÄS MER

 2. 2. Passive Houses in Sweden. From Design to Evaluation of Four Demonstration Projects

  Detta är en avhandling från Division of Energy and Building Design

  Författare :Ulla Janson; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Planning process; Energy efficiency; Passive house; Buildingconstruction; Residential buildings; Ventilation;

  Sammanfattning : The use of energy is a major global issue both according to climate changes but also in the aspect of national safety tied to the trade with energy sources. Of the total energy use in the member states of the European Union, about 40% is used in residential and commercial buildings. LÄS MER

 3. 3. "Man är ju inte mer än människa" Långtidssjukskrivning ur ett emotionellt, relationellt och strukturellt perspektiv

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ulla-Britt Eriksson; Staffan Janson; Bengt Starrin; Gunilla Krantz; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; long-term sickness absence; burnout process; mental diagnoses; psychosocial work factors; social relations; shame emotion; emotional deprivation; vocational rehabilitation; unemployment; co-operation; adverse life events; reorganization; conflicts; grounded theory; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : The background to this thesis is the dramatic increase of the long-term sickness absence that took place in Sweden from the late 1990s. There was also a shift in the diagnostic pattern with rising mental diagnoses. LÄS MER

 4. 4. Sleep, psychological symptoms and quality of life in patients undergoing coronary artery bypass grafting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulla Edell-Gustafsson; Jerker Hetta; Elisabeth Hamrin; Christer Janson; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sleep; polysomnography; coronary disease; surgery; anxiety; psychophysiological disorders; personality; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : In this thesis sleep, psychological symptoms and quality of life (Qol) in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) at the University Hospital in Linköping were evaluated. Interviews and 24-hour polysomnography were performed prior to surgery, immediately after surgery and again at one month, with a six-month-follow-up mailed questionnaire. LÄS MER

 5. 5. Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Birgitta Svensson; Staffan Janson; Ulla-Britt Eriksson; Henrik Andershed; Carl-Göran Svedin; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children at risk of maltreatment; Child abuse; prevention; pre-school; chronic health condition; disabilities; detection; support; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. LÄS MER