Sökning: "Ulla Holm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulla Holm.

 1. 1. Empati i läkar-patientrelationen : en teoretisk och empirisk analys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulla Holm; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modrande och praxis: en feministfilosofisk undersökning Mothering and praxis : a feminist philosopphical investigation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ulla M Holm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mothering; Ethics; Social pratice ; Praxis; Care; Habitus; Ruddick; Aristotle;

  Sammanfattning : This feminist-philosophical treatise on mothering is concerned with what mothers typically do in nursing children and caring for them. It inquires into the norms they follow and the values and virtues they embrace, not merely in this society but in all societies in which children are cared for. LÄS MER