Sökning: "Ulla Forinder"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulla Forinder.

 1. 1. Livssituation  och krisbearbetning hos föräldrar vars barn genomgått en benmärgstransplantation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Ulla Forinder; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I skuggan av cancer : benmärgstransplantation hos barn ur ett föräldraperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ulla Forinder; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER