Sökning: "Ulla Eriksson-zetterquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla Eriksson-zetterquist.

  1. 1. Det mangranna sällskapet. Om konstruktion av kön i företag

    Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

    Författare :Ulla Eriksson-Zetterquist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER