Sökning: "Ulla Andrén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla Andrén.

  1. 1. Self-awareness and self-knowledge in professions Something we are or a skill we learn

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Ulla Andrén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional education; self-knowledge; self-awareness; phenomenological life-world approach; self-development; psychosynthesis;

    Sammanfattning : .... LÄS MER