Sökning: "Ulf Petäjä"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulf Petäjä.

 1. 1. Varför yttrandefrihet? : En studie om rättfärdigandet av yttrandefriheten i den liberala demokratin med utgångspunkt från fem centrala argument

  Författare :Ulf Petäjä; Tom Bryder; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; yttrandefrihet; demokrati; liberalism; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varför yttrandefrihet? : Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen

  Författare :Ulf Petäjä; Mats Lindberg; Lena Agevall; Jörgen Hermansson; Lindberg Mats; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Justification of freedom of speech; Democracy and freedom of speech; Reliable communication process; Arguments for freedom of speech; Political science; Statsvetenskap; justification of freedom of speech; democracy and freedom of speech; reliable communication process; arguments for freedom of speech;

  Sammanfattning : This thesis focuses primarily on the question ”why is freedom of speech valuable in a democratic context?” I argue that it is problematic that free-dom of speech takes for granted and that the main question therefore is absent in current political science research, in legal texts, and in public discourse. I also argue that in democratic states the focus, regarding freedom of speech, is often on its boundaries and limits rather than on its justification. LÄS MER