Sökning: "Ulf Johansson Dahre"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulf Johansson Dahre.

 1. 1. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

  Sammanfattning : The sovereignty- and self-determination movements of indigenous peoples are a salient factor on the political agenda in many western world countries. Indigenous peoples in Hawai´i and elsewhere have become increasingly politicised in hope of changing their relationship with the states within which they are located. LÄS MER

 2. 2. Politik med andra medel : En antropologisk betraktelse av rättens politiska och ideologiska förhållanden

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social anthropology; legal anthropology; socialantropologi; rättsantropologi; rätt och politik; rättssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER