Sökning: "Ulf Gran"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulf Gran.

  1. 1. Käket & moralen : Teatersällskapet Profeus/Mercurius från studentteater till länsteater

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier

    Författare :Sara Granath; Stockholms universitet.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; kulturpolitik; fri teatergrupp; teaterfält; studentteater; länsteater; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; Theatre Studies; teatervetenskap;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the development of a so called free theatre group in the south of Sweden. This group, here called Proteus/Mercurius, started out as a travelling amateur theatre, emanating from the Student Theatre of Lund, in 1965, and waas finally established as the regional theatre of the county of Skaraborg, in 1988. LÄS MER