Sökning: "Ulf Erlandsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulf Erlandsson.

 1. 1. Markov Regime Switching in Economic Time Series

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Ulf Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; forecasting; Markov switching; exchange rates; interest rates; business cycle; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; currency crisis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens bidrag ligger inom området för Markov regimskiftesmodeller i tidsserieanalys. Den består av fem separata uppsatser som specifikt undersöker två statistiska frågeställningar, samt applicerar metodologin på fyra olika makroekonomiska områden. LÄS MER

 2. 2. Regime Switching in Foreign Exchange and Interest Rates

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Ulf Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER