Sökning: "Ulf Carmesund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulf Carmesund.

  1. 1. Refugees or Returnees European Jews, Palestinian Arabs and the Swedish Theological Institute in Jerusalem around 1948

    Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

    Författare :Ulf Carmesund; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lutheran; Jerusalem; Jew; Arab; Muslim; Christian; Israel; Israeli; Apocalyptic; Superstition; Fundamentalism; Republican and Romantic nationalism; Bible; history; Poetic and power.; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

    Sammanfattning : In this study five individuals who worked in Svenska Israelsmissionen and at the Swedish Theological Institute in Jerusalem are focused. These are Greta Andrén, deaconess in Svenska Israelsmissionen from 1934 and matron at the Swedish Theological Institute from 1946 to 1971, Birger Pernow, director of Svenska Israelsmissionen from 1930 to 1961, Harald Sahlin director of the Swedish Theological Institute in 1947, Hans Kosmala director of the Swedish Theological Institute from 1951 to 1971, and finally H. LÄS MER