Sökning: "Ulf Boëthius"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Ulf Boëthius.

 1. 1. Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I

  Författare :Ulf Boëthius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; August; 1849; 1912;

  Sammanfattning : Diss., Stockholm : Univ., Litteraturvetenskapliga inst. - S. LÄS MER

 2. 2. Fältets herrar : Framväxten av en modern författarroll

  Författare :David Gedin; Ulf Boëthius; Boel Westin; Johan Svedjedal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural field; literary field; State church; Swedish Academy; writer s identity; the Eighties; education; free intellectuals; women s identity; women s movement; bourgeois society; decency; the indecency debate; sexuality; narcissistic social critique; Bourdieu; Habermas; Strindberg; Gustaf af Geijerstam; Benedictsson; Ola Hansson; Axel Lundegård; Levertin; Alfhild Agrell; kulturellt fält; litterärt fält; statskyrkan; Svenska Akademien; författarroll; författaridentitet; åttitalet; utbildning; fri intellektuell; kvinnorollen; kvinnorörelsen; borgerliga samhället; sedlighet; sedlighetsdebatten; sexualitet; narcissistisk samhällskritik; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation describes a crucial step in the development of a modern writer's identity in Sweden. It applies the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the autonomous ”literary field” to the development in eighteen-eighties, one of the most important periods in Swedish literary history. LÄS MER

 3. 3. Sökande, spegling, metamorfos : tre vägar genom Maria Gripes skuggserie

  Författare :Carina Lidström; Ulf Boethius; Boel Westin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gripe; Maria; 1923-2007; Skuggserien; Skuggan över stenbänken; ...och de vita skuggorna i skogen; Skuggornas barn; Skugg-gömman; Maria Gripe; svensk ungdomslitteratur; tematisk kritik; genre och modus; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik : En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution

  Författare :Ulf Grundel; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatsuppsats beskriver ett förändringsarbete inom ramen för ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution. Bakgrunden till uppdraget var ett behov av förändring och utveckling av institutionens arbetsformer avseende ledarskap, samarbete och samspel. Min uppdragsgivare var institutionsledningen. LÄS MER