Sökning: "UO2"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet UO2.

 1. 1. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ella Ekeroth; Mats Jonsson; Bernd Grambow; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process.Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. LÄS MER

 2. 2. Effects of radiolysis on the dynamics of UO2-dissolution

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

  Författare :Ella Ekeroth; [2003]
  Nyckelord :UO2; spent nuclear fuel; radiolysis; H2O2; H2; oxidation; dissolution; reduction; rate constants; modeling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Influence of Hydrogen on the Radiolytic Oxidation of UO2

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Niklas Hansson; [2020]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen Effect; Radiolytic Oxidation; Dose-Rate; XPS; UO2; MOX;

  Sammanfattning : Spent nuclear fuel from the nuclear fuel cycle contains radiotoxic nuclides which must be safely stored for over 100 000 years. The Swedish final repository concept, KBS-3, is based on engineered and geological barriers that prevent the nuclear fuel from coming in contact with groundwater, which is the most credible vector to transport the radionuclides into the biosphere. LÄS MER

 4. 4. Effects of HCO3- and ionic strength on the oxidation and dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mohammad Moshin Hossain; Mats Jonsson; Olle Wahlberg; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; UO2; H2O2; spent nuclear fuel; HCO3-; ionic strength; oxidation; dissolution; surface site density.; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : The kinetics for radiation induced dissolution of spent nuclear fuel is a key issue in the safety assessment of a future deep repository. Spent nuclear fuel mainly consists of UO2 and therefore the release of radionuclides (fission products and actinides) is assumed to be governed by the oxidation and subsequent dissolution of the UO2 matrix. LÄS MER

 5. 5. Physical and Chemical Aspects of Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Olivia Roth; Mats Jonsson; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; UO2; spent nuclear fuel; dissolution; oxidation; radiolysis; irradiation; particle size; modeling; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : Denna licensiatavhandling behandlar oxidativ upplösning av UO2. Upplösning av UO2 studeras huvudsakligen då UO2-matrisen hos använt kärnbränsle förväntas fungera som en barriär mot frigörande av radionuklider i ett framtida djupförvar. LÄS MER