Sökning: "UO2"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet UO2.

 1. 1. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ella Ekeroth; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process.Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. LÄS MER

 2. 2. Effects of radiolysis on the dynamics of UO2-dissolution

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

  Författare :Ella Ekeroth; KTH.; [2003]
  Nyckelord :UO2; spent nuclear fuel; radiolysis; H2O2; H2; oxidation; dissolution; reduction; rate constants; modeling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Physical and Chemical Aspects of Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Olivia Roth; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; UO2; spent nuclear fuel; dissolution; oxidation; radiolysis; irradiation; particle size; modeling; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : Denna licensiatavhandling behandlar oxidativ upplösning av UO2. Upplösning av UO2 studeras huvudsakligen då UO2-matrisen hos använt kärnbränsle förväntas fungera som en barriär mot frigörande av radionuklider i ett framtida djupförvar. LÄS MER

 4. 4. Effects of HCO3- and ionic strength on the oxidation and dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mohammad Moshin Hossain; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; UO2; H2O2; spent nuclear fuel; HCO3-; ionic strength; oxidation; dissolution; surface site density.; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : The kinetics for radiation induced dissolution of spent nuclear fuel is a key issue in the safety assessment of a future deep repository. Spent nuclear fuel mainly consists of UO2 and therefore the release of radionuclides (fission products and actinides) is assumed to be governed by the oxidation and subsequent dissolution of the UO2 matrix. LÄS MER

 5. 5. The effect of dissolved hydrogen on spent nuclear fuel corrosion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Patrik Fors; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; alpha-doped; Nuclear waste repository; Hydrogen; Solubility; Corrosion; UO2; MOX; Spent nuclear fuel; High burn-up; Groundwater;

  Sammanfattning : In case of a canister failure in a deep bedrock repository for nuclear fuel, the release of radiotoxic nuclides to the groundwater will depend on the chemical environment near the fuel surface.Due to the presence of large amounts of iron in the canister, hydrogen will be formed if the canister becomes groundwater flooded. LÄS MER