Sökning: "UMEÅ"

Visar resultat 1 - 5 av 4253 avhandlingar innehållade ordet UMEÅ.

 1. 1. Umeå-pressen 1917-1922 en studie i lokalpress

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ann-Maria Ullsten; Umeå universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tidningar; historia; Sverige; Västerbotten; 1910-talet; 1920-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cardiovascular risk indicators in adolescents the Umeå youth study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Erik Bergström; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular risk factors; adolescents; serum lipids; serum insulin; serum ferritin; anthropometry; blood pressure; physical fitness; physical activity; diet; smoking; socio-economic status;

  Sammanfattning : Atherosclerotic cardiovascular diseases (CVD), particularly coronary heart disease (CHD) and cerebrovascular disease, are today major causes of death in the industrialised parts of the world. There are evidence to suggest that the atherosclerotic process starts in childhood, implying that preventive measures should be implemented already in children and adolescents. LÄS MER

 3. 3. Berggrundsmorfologiska studier över kustslätten och Norrlandsterrängen inom delar av Umeå kommun, norra Norrland

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karel Miškovský; Umeå universitet.; [1982]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Precambrian bedrock; Fennoscandia; morphology; Umeå; weathering processes;

  Sammanfattning : The aim of this studv is to investigate interrelationships betweenbedrock relief and geological material. The area of investigation covers ca 350 km and is located in the Precambrian bedrock in the central part of Umeå commune, in northern Norrland. LÄS MER

 4. 4. Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa genusmedveten hälsofrämjande intervention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Strömbäck; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health; stress-related health; young women; femininity; physiotherapy; psychosomatics; psychiatry; gender theory; phenomenology; corporeality; embodiment; empowerment; intervention; sjukgymnastik; Physiotherapy; Psychiatry; psykiatri; genusvetenskap; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Mental health problems among young people, girls and young women in particular, are a serious public health problem. Gendered patterns of mental illness are seen in conjunction with stress-related problems such as anxiety, depression, and psychosomatic complaints. LÄS MER

 5. 5. Studier i Umeå stads byggnadshistoria från 1621 till omkring 1895

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Eriksson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER