Sökning: "Två vita och en brun"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Två vita och en brun.

 1. 1. The Role of HoxB4 in Hematopoiesis

  Författare :Ann Brun; Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematologi; extracellulära vätskor; Haematology; extracellular fluids; adenovirus; gene transfer; knock out; HOXB4; HOXB3; homeobox genes; hematopoietic stem cells; Transcription factors; hematopoiesis;

  Sammanfattning : HOXB4 is one of 39 members of the homeobox (HOX) family, a family of transcription factors involved in embryonic development. Several HOX transcription factors, including HOXB4, are highly expressed in hematopoietic stem cells (HSCs) but are downregulated upon differentiation towards more mature progeny cells. LÄS MER

 2. 2. Två vita och en brun, La Paloma och notan. En studie av svensk alkoholpolitik och statliga restaurangföretag, cirka 1920-1974

  Författare :Eva Hasselgren Östberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Alcohol policy; Restaurants;

  Sammanfattning : .... LÄS MER