Sökning: "Tuuli Forsgren"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Tuuli Forsgren.

 1. 1. Finska participattribut i svensk översättning

  Författare :Tuuli Forsgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? : Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar

  Författare :Paula Ehrnebo; Erling Wande; Tuuli Forsgren; Pirkko Nuolijärvi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish; The Finnish Language Council; Sweden-Finnish; terminology; translation loan; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how names for phenomena in Swedish society are expressed in Finnish language newspaper texts in Sweden. As part of the thesis the question of whether the newspapers use Finnish or Swedish names is investigated. LÄS MER

 3. 3. Estnisk satsföljd och meningsstruktur

  Författare :Kirsi Höglund; Raimo Raag; Lars-Gunnar Larsson; Forsgren Tuuli; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Estonian language; clause order; sentence structure; coordination; coordinator; conjunction; subordination; subordinator; subordinate clause; complement clause; adverbial clause; relative clause; direct speech; constructions; genres; text type; syntax; Estonian; Estniska;

  Sammanfattning : This thesis considers Estonian clause order and sentence structures in fiction, scientific prose, women’s magazines, newspapers and on private web pages. The material covers 4488 sentences exhibiting 197 more or less discrepant sentence structures. Recurrent constructions are clause enumerations, iterations, chains and webs. LÄS MER

 4. 4. "...att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare" : En studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning

  Författare :Hanna Zipernovszky; Jörgen Straarup; Tuuli Forsgren; Arne Bugge Amundsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Humanities and religion; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP; Christian teaching; Church archives; Hungarian; litteracy; ministerial books; parish records; popular education; religious education; reading and writing; Swedish; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is to examine whether parallels of the notations of the Swedish parish records regarding popular education could be tracked down in Hungarian church records, as well as to examine to what extent such records may be utilised as sources for the study of the churches’ role in this education. As it is shown in the study, there are remarks in the Hungarian church record about the levels of knowledge of parishioners. LÄS MER