Sökning: "Tuna"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Tuna.

 1. 1. Restructuring the agri-food value chains in post-socialistic Balkans : the dairy value chain in FYR Macedonia

  Detta är en avhandling från ; Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Emelj Tuna; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Like most of the Western-Balkan countries, the Former Yugoslav Republic (FYR) of Macedonia experienced significant difficulties in adapting and modernizing its agricultural production in accordance to the highly competitive regional and EU markets. By examining the dairy value chain of the FYR Macedonia, this thesis presents the challenges and changes in the organizational and institutional setting of the agri-food value chains in post-socialist Balkan countries. LÄS MER

 2. 2. Isotropic and Anisotropic P and S Velocities of the Baltic Shield Mantle Results from Analyses of Teleseismic Body Waves

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tuna Eken; Roland Roberts; Uli Achauer; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; teleseismic tomography; mantle lithosphere; seismic anisotropy; teleseismic earthquakes; shear wave splitting; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; Geophysics Specialized In Seismology; geofysik; med inriktning mot seismologi;

  Sammanfattning : The upper mantle structure of Swedish part of Baltic Shield with its isotropic and anisotropic seismic velocity characteristics is investigated using telesesismic body waves (i.e. P waves and shear waves) recorded by the Swedish National Seismological Network (SNSN). LÄS MER

 3. 3. Delar av en grav och glimtar av en tid : Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Lotta Fernstål; Anders Carlsson; Svante Norr; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tuna; Badelunda; Västmanland; Late Roman Iron Age; Grave X; stone-settings; chamber graves; stone enclosures; hill-forts; travel routes; beads; snake-shaped rings; vessels; serving utensils; oral traditions; altered states of consciousness; performative-constructive gender perspective; creolization; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : Grave X was found in 1952 during construction work in Tuna in Badelunda parish, in the province of Västmanland. Objects from this 3rd Century grave were dispersed and the stone grave covering and cist-like wooden burial chamber were cut almost in half as a result of the construction work that unearthed it. LÄS MER

 4. 4. Vattensjön och Vattenån : Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur

  Författare :Kristina Neumüller; Svante Strandberg; Per Vikstrand; Gunilla Harling-Kranck; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; place-names; hydronymy; lake names; river names; hydronym pairs; name priority; primary names; secondary names; name formation; name interpretation; name structure; Sweden; Medelpad; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The main aim of this study of pairs of lake and river names in the northern Swedish province of Medelpad is to establish whether, as a rule, the lake name or the river name is (in formal terms) the primary name. The study also seeks to ascertain whether there are geographical variations in ‘name priority’ in this sense within the region studied, and whether there are any signs of the priority pattern having changed over time. LÄS MER

 5. 5. Hästarnas land : Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anneli Sundkvist; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; horsemanship; art of riding; aristorcracy; boatgraves; falconry; iconography; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to discuss aristocratic horse-keeping and riding in Late Iron Age central Svealand (e. 550-1060 AD). Horse keeping is studied against the background of historical sources. Horses have been kept out of doors all year round in many areas, with or without human supervision. LÄS MER