Sökning: "Tryggvi Stefánsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tryggvi Stefánsson.

  1. 1. Diverticulitis of the sigmoid colon

    Författare :Tryggvi Stefánsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER