Sökning: "Transportteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 227 avhandlingar innehållade ordet Transportteknik.

 1. 1. On Determination of Inventory Cost Parameters

  Författare :Peter Berling; Produktionsekonomi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktionsteknik; Production technology; Transportteknik; Transport technology; Ordering cost; Shortage cost; Capital cost; Holding cost; Inventory control; Real options;

  Sammanfattning : Efficient inventory control depends on correct values of inventory cost parameters, such as holding costs, shortage/stockout costs and ordering/setup costs. However, there exists surprisingly little research concerning the size of these parameters or how they should be determined. This thesis is devoted to increasing our knowledge of these matters. LÄS MER

 2. 2. Fuel-Efficient Heavy-Duty Vehicle Platooning

  Författare :Assad Alam; Karl H. Johansson; Roberto Horowitz; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Platooning; Heavy-Duty Vehicle; Optimal Control; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The freight transport industry faces big challenges as the demand for transport and fuel prices are steadily increasing, whereas the environmental impact needs to be significantly reduced. Heavy-duty vehicle (HDV) platooning is a promising technology for a sustainable transportation system. LÄS MER

 3. 3. Decentralized Control of Networked Systems : Information Asymmetries and Limitations

  Författare :Farhad Farokhi; Karl Henrik Johansson; Jeff S. Shamma; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Networked Control Systems; Decentralized Control; Limited Model Information; Transportation Systems; Sensor Scheduling;

  Sammanfattning : Designing local controllers for networked systems is challenging, because in these systems each local controller can often access only part of the overall information on system parameters and sensor measurements. Traditional control design cannot be easily applied due to the unconventional information patterns, communication network imperfections, and design procedure complexities. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetskultur i Östersjöfart : En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön

  Författare :Fredrik Hjorth; Mirka Kans; Margareta Lützhöft; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Safety culture; maritime safety; reporting culture; accidents; ISM; work conditions; shipping; system perspective; Säkerhetskultur; sjösäkerhet; rapporteringskultur; olyckor; ISM; arbetsvillkor; systemperspektiv; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. LÄS MER

 5. 5. Vessel Traffic Service (VTS) : a maritime information service or traffic control system? : understanding everyday performance and resilience in a socio-technical system under change

  Författare :Gesa Praetorius; Erik Hollnagel; Joakim Dahlman; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vessel Traffic Service; Traffic Management; Cognitive Systems Engineering; Resilience Engineering; Performance Variability; Functional Resonance Analysis Method FRAM ; Technology byts ev till Engineering ; Teknik;

  Sammanfattning : Vessel Traffic Service (VTS) is a shore-side maritime assistance service that supports bridge teams in their safe navigation of port approaches and other areas that present navigational difficulties. The VTS is implemented in national waters and provides vessels with information through transmissions and broadcasts on Very High Frequency (VHF) radio. LÄS MER