Sökning: "Transport Law"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden Transport Law.

 1. 1. Out and about in the welfare state the right to transport in everyday life for people with disabilities in Swedish, Danish and Norwegian law

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Andreas Pettersson; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; transport; everyday life; disability law; social law; transport law; comparative law; welfare state; legal criteria; Law; juridik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify how a social citizenship for people with disabilities is shaped bythe normative structures in the Swedish, Danish and Norwegian law governing their right to transportin everyday life. The thesis deals with three types of transport provided by the public to private individuals: transport services, car allowances, and cash benefits for reimbursing transport costs forpeople with disabilities. LÄS MER

 2. 2. Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden

  Detta är en avhandling från Malmö : Bokbox

  Författare :Wanna Svedberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender mainstreaming; Transport Law; gender equality; Gender Legal Studies; Feminist Legal Studies; everyday life; Genus System Theory; Transport Policy; Gender Equality Policy; governance; legislation; Gender Equal Transport System; Public Transport Act; The Planning and Building Act; The Road Act; The Railway Act.;

  Sammanfattning : There is a strong connection between transports and power relations. Prevailing gender patterns show that women and men often tend to have different terms and conditions in matters relating to transport in everyday life. LÄS MER

 3. 3. Försäkring och ansvarsfördelning : Om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Harald Ullman; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Law; rättsvetenskap; juridik;

  Sammanfattning : This thesis discusses the relationship between risks in commercial supply and construction contracts. on the one hand, and risk coverage via insurance, on the other hand. Despite the close link which, in fact, exists between companies' standard purchase agreements and the insurance they hold, few concrete signs of this can be seen. LÄS MER

 4. 4. The Use of Sustainability Criteria : In the Case of the EU Legislation on Biofuels in the Transport Sector

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Evgenia Pavlovskaia; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-10-03]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; miljörätt; biobränsle; miljöskydd; hållbar utveckling; hållbarhetskriterier; environmental law; Directive 2015 1513; Directive 2009 28 EC; transport biofuels; environmental protection; sustainable development; sustainability criteria; EU energy law;

  Sammanfattning : In the licentiate thesis, it is researched and analyzed how sustainability criteria may be used in a legal framework, with the purpose to promote and safeguard sustainable products and their production. The research and analysis are conducted on the basis of the EU approach to use sustainability criteria for biofuels in the transport sector, legally expressed in Directive 2009/28/EC, and its amendments in Directive 2015/1513. LÄS MER

 5. 5. Logistikavtalet Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Iustus Förlag

  Författare :Jakob Heidbrink; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Contract law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Speciell avtalsrätt; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Transporträtt; Logistik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER