Sökning: "Transformations"

Visar resultat 1 - 5 av 651 avhandlingar innehållade ordet Transformations.

 1. 1. The answers you seek will never be found at home : Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Författare :Maarja Saar; Adrienne Sörbom; Paavo Bergman; Michael Janoschka; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER

 2. 2. Martensitic Transformations in Steels : A 3D Phase-field Study

  Författare :Hemantha Kumar Yeddu; John Ågren; Annika Borgenstam; Yunzhi Wang; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Phase-field method; Martensitic transformations; Plastic de formation; Multi-length scale modeling; Microstructure; Stress states; Steels;

  Sammanfattning : Martensite is considered to be the backbone of the high strength of many commercial steels. Martensite is formed by a rapid diffusionless phase transformation, which has been the subject of extensive research studies for more than a century. LÄS MER

 3. 3. Traps and transformations : Exploring the potential of water system innovations in dryland sub-Saharan Africa

  Författare :Elin Enfors; Line Gordon; Christian Valentin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :smallholder farming; water system innovations; agricultural droughts; multi-functional landscapes; development trajectories; uncertainty; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; naturresurshushållning; Natural Resources Management;

  Sammanfattning : In semi-arid and dry sub-humid sub-Saharan Africa (SSA), high poverty levels and a heavy reliance on small-scale rainfed agriculture make rural livelihoods difficult. Upgrading current farming systems, in a way that safeguards productivity beyond field-scale, is urgent. LÄS MER

 4. 4. Dygdens förvandlingar : Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780

  Författare :Janne Lindqvist; Stina Hansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; occasional poetry; virtue; merchants; Swedish literature in the seventeenth and eighteenth century; history of literature and ideas; rhetoric; history of ethics; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how the concept of virtue (dygd) is used in Swedish occasional poetry addressed to merchants before 1780. Occasional poetry was the major kind of literature in Sweden in the seventeenth and the eighteenth century, and usually addressed to the nobility and other dominant groups. LÄS MER

 5. 5. Kraft, form, transformationer : Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek

  Författare :Ebba Theorell; Inger Eriksson; Ulrika von Schantz; Cecilia Roos; Elin Eriksen Ødegaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; War play; improvisation; proprioception; perception; aesthetics; kinestesia; space; body-subject; transduction; transformation; force; form; time; becoming; attention; sensation; the thinking body and body-worlding; ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Arts Education;

  Sammanfattning : War play has generally been studied with violence as a central perspective, investigating its impact on children’s aggression, both in a positive and negative sense. Some research results have claimed that war play can contribute to normalising or even encouraging violent behavior amongst children, while other results have claimed that children can develop important physical, cognitive or social skills through war play. LÄS MER