Sökning: "Transaction cost economics theory"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Transaction cost economics theory.

 1. 1. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 2. 2. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Hans Knutsson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; containerboard production; dynamic transaction costs; cost drivers; cost structure analysis; economic organisation; transaction cost attributes; transaction costs; cost management; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Firms compete with each other to earn the highest profit. A wide range of issues needs to be considered in order to do so – decisions about products, markets, customers and, not to forget, organisation have to be made. LÄS MER

 3. 3. An Institutional Analysis of Insurance Regulation - The Case of Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :P Göran T Hägg; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Misguided Trust; Prime Move Problem; Trust-sensitive Contracts; The Economics of Trust; The Special Interest Theory; The Public Interest Theory; Transaction Costs; Institutional Theory; Insurance Regulation; Institutions; Reputation; Quality.; Actuarial science; Försäkring ej försäkringsrätt S137 ;

  Sammanfattning : The thesis is a broad attempt to analyse economic forces behind, and economic rationales for, institutions that constrain the organisation and operation of insurance companies. The basic task is threefold: (i) to develop institutional theory by providing an outline of a transaction cost explanation of the origin of, and the rationale for, institutions that constrain the organisation and the operation of insurance organisations; (ii) to apply our institutional theory and explain recorded institutional structures in order to make them intelligible with respect to the contractual context in which they have been nested; and (iii) to appraise the explanatory power of our institutional theory with respect to conventional economic theories on the economics of public regulation. LÄS MER

 4. 4. Risk, Time and Land Management under Market Imperfections: Applications to Ethiopia

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Mahmud Yesuf; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land degradation; market imperfections; transaction costs; soil conservation; fertilizer adoption; risk preference; time preference; experimental studies; Ethiopia;

  Sammanfattning : This Ph.D. thesis addresses both theoretical and empirical issues pertaining to land management decisions of farm households in developing countries working under an imperfect market and institutional setting (with case studies from Ethiopia). LÄS MER

 5. 5. The economics of household packaging waste norms, effectiveness and policy design

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Olle Hage; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introduction and four self-contained papers, which all deal with the economic effectiveness of the Swedish producer responsibility for packaging materials. Paper I analyzes the determinants of household packaging recycling efforts in Sweden by employing data on households' self-reported behavior. LÄS MER