Sökning: "Trans-naitonalism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Trans-naitonalism.

  1. 1. Medborgarskap efter nationalstaten? : Ett konstruktivt förslag

    Författare :Christian Fernández; Statsvetenskapliga institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Proposal; Constructive analysis; Normative analysis; Residence; Neo-republicanism; European Union; Multiculturalism; Cosmopolitanism; Trans-naitonalism; Citizenship; Post-national citizenship; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

    Sammanfattning : This thesis is an attempt to formulate a constructive proposal for the ongoing establishment of a post-national European citizenship in the European Union. To the extent that the proposal is post-national, the ambition is to re-conceptualise the idea and ideal of citizenship in a new historical setting. LÄS MER