Sökning: "Traditioner"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade ordet Traditioner.

 1. 1. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 2. 2. Bilder som berättar : om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning

  Författare :Frida Marklund; Eva Skåreus; Per-Olof Erixon; Ulla Lind; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art education; storytelling; pedagogic discourse; values; traditions; power; pictures; picture analysis; pictorial semiotics; bildundervisning; bildberättande; pedagogisk diskurs; värderingar; traditioner; makt; bilder; bildanalys; bildsemiotik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study revolves around visual storytelling and focuses on art education in lower secondary school, where visual storytelling is meant to give pupils the opportunity to express their experiences and opinions. The aim of the thesis is to acquire knowledge concerning norms and values that are constructed and reproduced while making storytelling pictures in art education in compulsory school, and how this creates conditions for pupils’ visual storytelling. LÄS MER

 3. 3. Talet om tekniska system : förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 4. 4. Mores heroicæ ætatis apud veteres Græcos et Scandinavos comparati. Dissertatio, cujus partem nonam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Olavus Forssén Gestr. Hels. In auditorio Gustaviano die XV Jun. MDCCCXXX. h. a. m. s

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Johan Olof Forssén; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Traditioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mores heroicæ ætatis apud veteres Græcos et Scandinavos comparati. Dissertatio, cujus partem octavam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p. p. Jonas Selggren Gestricio-Helsingus. In auditorio Gustaviano die XIV Jun. MDCCCXXX. h. p. m. s

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Jonas Selggren; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Traditioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER