Sökning: "Träningsskola"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Träningsskola.

 1. 1. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER

 2. 2. Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Författare :Daniel Östlund; Susan Tetler; Lotta Anderson; Kristianstad University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The thesis should be regarded as a contribution to the development of knowledge about the interaction taking place in the educational setting for pupils with PIMD in Sweden, the training school (Sw. Träningsskola), and the contextual and interactional conditions that characterizes this educational setting. LÄS MER

 3. 3. Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Författare :Daniel Östlund; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD;

  Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER