Sökning: "Torsten Hemberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Torsten Hemberg.

  1. 1. Studies of auxins and growth-inhibiting substances in the potato tuber and their significance with regard to its rest-period

    Författare :Torsten Hemberg; Stockholms högskola; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER