Avancerad sökning

Hittade 2 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Maternal smoking and congenital malformations

  Författare :Karin Källén; Tornbladinstitutet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; teratologi; Utvecklingsbiologi; embryology human ; ontogeny; Epidemiology; smoking; malformation; pregnancy; registry; confounders; teratology; Development biology; embryologi människa ;

  Sammanfattning : About two percent of Swedish newborn infants are born with a significant congenital malformations which is reported to the Swedish Registry of Congenital Malformations (RCM), and/or the Swedish Medical Birth Registry (MBR). In spite of persistent public health recommendations, about 16% of the Swedish pregnant women are smoking during pregnancy (1996). LÄS MER

 2. 2. Fetal effects of maternal drug treatment. Risk assessment and communication

  Författare :Ulrika Nörby; Tornbladinstitutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER