Sökning: "Tore Stenström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tore Stenström.

 1. 1. On the chemical fate of nascent 11C atoms induced by irradiation of water and aqueous solutions with 185 MeV protons

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tore Stenström; Uppsala universitet.; [1970]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Problem rörande Gotlands medeltida dopfuntar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tore Stenström; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Dopfuntar; Sverige; Gotland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER