Sökning: "Tore Stenström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tore Stenström.

 1. 1. On the chemical fate of nascent 11C atoms induced by irradiation of water and aqueous solutions with 185 MeV protons

  Författare :Tore Stenström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Problem rörande Gotlands medeltida dopfuntar

  Författare :Tore Stenström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Dopfuntar; Sverige; Gotland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER