Sökning: "Tore Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Tore Bengtsson.

 1. 1. β-adrenergic receptors : Genes and Expression

  Författare :Tore Bengtsson; Martin Lohse; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal physiology; Zoofysiologi; zoofysiologi; Zoological physiology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Adrenergic stimulation of glucose uptake in brown adipocytes

  Författare :Ekaterina Chernogubova; Tore Bengtsson; Barbara Cannon; Samuel Cushman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate adrenergically stimulated glucose uptake in brown adipose tissue (BAT) with the focus on receptor subtypes and intracellular signalling pathways. As a model system, we used primary cultured brown adipocytes. LÄS MER

 3. 3. β-adrenergic regulation of glucose transporters

  Författare :Olof Dallner; Tore Bengtsson; Jeffrey Pessin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adrenergic receptors; glucose transporters; Physiology; Fysiologi; fysiologi; Physiology;

  Sammanfattning : The transport of glucose across the plasma membrane is a fundamental mechanism to provide cells with its basic requirements for energy yielding processes. It is also vital for clearing glucose from blood into tissues, a process normally stimulated by the hormone insulin in mammals. LÄS MER

 4. 4. Oligonucleotide Complexes with Cell-Penetrating Peptides : Structure, Binding, Translocation and Flux in Lipid Membranes

  Författare :Luis Daniel Ferreira Vasconcelos; Ülo Langel; Tore Bengtsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell-penetrating peptide; Large unilamellar vesicle; Membrane perturbation; Endosomal escape; neurokemi med molekylär neurobiologi; Neurochemistry with Molecular Neurobiology;

  Sammanfattning : The ability of cell-penetrating peptides to cross plasma membranes has been explored for various applications, including the delivery of bioactive molecules to inhibit disease-causing cellular processes. The uptake mechanisms by which cell-penetrating peptides enter cells depend on the conditions, such as the cell line the concentration and the temperature. LÄS MER

 5. 5. Den mångfacetterade marknadsorienteringsprocessen

  Författare :Sofia Isberg; Maria Bengtsson; Tore Strandvik; Umeå universitet; []
  Nyckelord :konstruktioner av marknaden; interaktioner; gränser; marknadsorientering; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Hur blir marknadsorientering till? Såväl i marknadsorienteringslitteraturen som i företag framhålls vikten av att sätta ”kunden i fokus”. Genom att svara mot kundernas behov och önskemål för-väntas företagen vinna konkurrensfördelar och därmed bättre lönsamhet. LÄS MER