Sökning: "Torbjörn Skiöld"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Torbjörn Skiöld.

  1. 1. The interpretation of the Rb-Sr and K-Ar ages of late Precambrian rocks in south-western Sweden

    Författare :Torbjörn Skiöld; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER