Sökning: "Torbjörn Olsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Torbjörn Olsson.

 1. 1. Antenna robustness modelling

  Detta är en avhandling från Mid Sweden University

  Författare :Torbjörn Olsson; Mittuniversitetet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; antenna; robust; Monte Carlo; methodology; bootstrap; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modelling of antenna robustness

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Torbjörn Olsson; Mittuniversitetet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Antenna; robust; Monte Carlo; methodology; bootstrap; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER