Sökning: "Torbjörn Gustavsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Torbjörn Gustavsson.

 1. 1. Decompositions of large graphs and digraphs with high minimum degree

  Författare :Torbjörn Gustavsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det tillfälligas praktik : om möten och småprat som organiserande mekanismer i anläggningsprojekt

  Författare :Tina Karrbom Gustavsson; Claes Gustafsson; Torbjörn Stjernberg; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. New methods for improving winter road maintenence

  Författare :Mats Riehm; Per-Erik Jansson; Torbjörn Gustavsson; Klas Hansson; Meelis Mölder; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Winter road maintenance; Sensors; Infrared thermometry; Energy efficiency; De-icing salt; Other civil engineering and architecture; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : Winter road maintenance activities are crucial for maintaining the accessibility and traffic safety of the road network during winters. Common winter road maintenance activities include plowing and the use of de-icing agents (e.g. NaCl) to avoid freezing. LÄS MER