Sökning: "Tor Ny"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tor Ny.

 1. 1. Treatment of Skin Wounds with Cell Transplantation and Gene Transfer

  Detta är en avhandling från Tor Svensjö, Östra Ågatan 1 E, 29153 Kristianstad, Sweden

  Författare :Tor Svensjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pigs; gene regulation; cell culture; fibroblasts; keratinocytes; wound healing; skin; gene transfer; Transplantation; gene therapy; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sår som inte läker utgör ett betydande problem för dem som drabbas och för sjukvården i stort. Utebliven eller defekt läkning är ofta ett led i en bakomliggande sjukdom som exempelvis diabetes, förlamningstillstånd eller olika bindvävs- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Fruktansvärd, ospelad och nyskriven - kriser och konflikter kring ny svensk dramatik från Gustav III:s originaldramatik till dagens beställningsdramatik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Charlott Neuhauser; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; teatervetenskap; Theatre Studies; new swedish playwriting; swedish theatre history; swedish drama; Brita von Horn; nyskriven dramatik; svensk dramatik; Brita von Horn; Sveriges dramatikers studio; teaterstriden 1916; Vilhelm Moberg; Tor Hedberg; svensk teaterhistoria; dramatikhistoria;

  Sammanfattning : The issue of this thesis concerns a selection of historical debates in which new Swedish drama is under discussion. The studied debates take place in the cultural and political fields and within the fields of theater and literature and deal with a recurring assumption in Swedish theatre history – that new Swedish drama is insufficient. LÄS MER