Sökning: "Tomographic reconstruction"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Tomographic reconstruction.

 1. 1. Non-invasive imaging for improved cardiovascular diagnostics Shear wave elastography, relative pressure estimation, and tomographic reconstruction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :David Marlevi; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Medical imaging; Cardiovascular disease; Atherosclerosis; Hemodynamics; Ultrasound; Shear Wave Elastography SWE ; Magnetic Resonance Imaging MRI ; 4D flow MRI; Relative Pressure; Virtual Work-Energy; micro-Computed Tomography micro-CT ; Tomographic reconstruction; Pre-clinical imaging; Medicinsk avbildning; Hjärt-kärlsjukdomar; Ateroskleros; Hemodynamik; Ultraljud; Skjuvvågselastografi SWE ; Magnetresonanstomografi MRI ; 4D flödes-MRI; Tryckfall; Virtuellt flöde; mikro-Datortomografi mikro-CT ; Tomografisk rekonstruktion; Preklinisk avbildning;

  Sammanfattning : Medicinsk avbildning utgör idag en central del av modern klinisk diagnostik, och bildgivande diagnostikverktyg har kommit att i grunden förändra sättet på vilket dagligt kliniskt arbete utförs. Medicinsk bildteknik används också i stor utsträckning inom hjärt-kärldiagnostik, och i takt med att nya tekniker utvecklas kan förfinad information inhämtas: ultraljudsbaserad elastografi möjliggör avbildning av vävnaders mekaniska egenskaper, fyrdimensionella blodflödesmönster kan kartläggas genom 4D flödes-magnetresonanstomografi (MRI), och mikro-Datortomografi (mikro-CT) möjliggör preklinisk avbildning i mikrometerupplösning. LÄS MER

 2. 2. Tailoring Gaussian processes for tomographic reconstruction

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Carl Jidling; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering with specialization in Signal Processing; Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling;

  Sammanfattning : A probabilistic model reasons about physical quantities as random variables that can be estimated from measured data. The Gaussian process is a respected member of this family, being a flexible non-parametric method that has proven strong capabilities in modelling a wide range of nonlinear functions. LÄS MER

 3. 3. Towards unbiased 3D reconstruction in single-particle cryo-electron microscopy

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Dominika Elmlund; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : Cryo-electron microscopy of freestanding molecules (single-particles) plays a pivotal role in the difficult and pressing challenge of determining the structures of large macromolecular complexes. Molecular volumes are generated by aligning large sets of randomly oriented two-dimensional (2D) projection images in three dimensions (3D) before reconstruction is performed using tomographic techniques. LÄS MER

 4. 4. Laboratory Soft X-Ray Cryo Microscopy: Source, System and Bio Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Emelie Fogelqvist; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; X-ray microscopy; X-ray optics; Instrumentation; Laser plasma; Cryofixation; Tomography; Tomographic reconstruction; Autophagy; Immune synapse; Physics; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Soft x-ray microscopes routinely perform high-resolution 3D imaging of biological cells in their near-native environment with short exposure times at synchrotron radiation facilities. Some laboratory-sized microscopes are aiming to make this imaging technique more accessible to a wider scientific community. LÄS MER

 5. 5. Experimental verification of tomographic measurement methods in ultrasound

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Monica Almqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; airborne.; high resolution; characterization; tomography; light diffraction; doppler; ultrasound; vector tomography; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik;

  Sammanfattning : This thesis describes two different measurement methods applied to ultrasound. The first method, Ultrasound doppler vector tomography, uses ultrasound to measure blood flow and the second method, Light diffraction tomography, measures the pressure field in an ultrasound beam with laser light. LÄS MER