Sökning: "Tomas Fransson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tomas Fransson.

  1. 1. "Kristi ämbete" : Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan

    Detta är en avhandling från Artos & Norma

    Författare :Tomas Fransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; systematic and practical Christian theology; ecclesiology; General; Episcopacy; the 20th century debate about the ministry in the Church of Sweden Gunnar Rosendal; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

    Sammanfattning : The episcopate has been much debated in the twentieth century, both in the Church of Sweden and ecumenically. The purpose of the thesis is to study how it has been discussed within the Church of Sweden, using the priest and reformer Gunnar Rosendal (1897?1988) as point of departure. LÄS MER