Sökning: "Tola Jonsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tola Jonsson.

  1. 1. Handlingsstrategier och maktsamspel i möten mellan handläggare och invandrarklienter : Studier av ett försäkringskassekontor : [studies of a social insurance office]

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Tola B. Jonsson; Uppsala universitet.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Client encounters; immigrant clients; vocational rehabilitation; social insurance office; power relations; institutionalised strategies; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

    Sammanfattning : To encounter immigrant clients is often perceived as problematic by officials of welfare bureaucracies. With this observation as a starting point, I studied face-to-face encounters between officials and immigrant clients, some of which acquire a `problematic' character. LÄS MER