Sökning: "TolA"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet TolA.

 1. 1. Handlingsstrategier och maktsamspel i möten mellan handläggare och invandrarklienter : Studier av ett försäkringskassekontor : [studies of a social insurance office]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tola B. Jonsson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Client encounters; immigrant clients; vocational rehabilitation; social insurance office; power relations; institutionalised strategies; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : To encounter immigrant clients is often perceived as problematic by officials of welfare bureaucracies. With this observation as a starting point, I studied face-to-face encounters between officials and immigrant clients, some of which acquire a `problematic' character. LÄS MER

 2. 2. Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Human Geography, Stockholm University

  Författare :Tola Gemechu Ango; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conservation; deforestation; ecosystem disservices; ecosystem services; forest; Ethiopia; land grabbing; livelihood; Oromia; policies; political ecology; trees; tropical landscape mosaic; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography;

  Sammanfattning : The intertwined challenges of food insecurity, deforestation, and biodiversity loss remain perennial challenges in Ethiopia, despite increasing policy interventions. This thesis investigates smallholding farmers’ tree- and forest-based livelihoods and management practices, in the context of national development and conservation policies, and examines how these local management practices and policies transform the agriculture–forest mosaic landscapes of southwestern Ethiopia. LÄS MER

 3. 3. The biology of filamentous phage infection - implications for display technology

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; infection mechanism; selective infection; TolA; Escherichia coli; pIII; Filamentous phage; Phage display technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett stort behov av molekyler eller reagenser för korrekt och snabb diagnos och/eller behandling av sjukdom. På laboratorier används särskilda verktyg för att ta fram sådana reagenser. Verktygen utgörs ibland av levande organismer, som t ex bakterier och virus, och kallas bioteknologiska verktyg. LÄS MER