Sökning: "Tobias Cornvik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tobias Cornvik.

  1. 1. Novel Technologies for Recombinant Protein Overexpression in Escherichia coli

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för biokemi och biofysik

    Författare :Tobias Cornvik; Stockholms universitet.; [2006]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi;

    Sammanfattning : The use of recombinant protein is a cornerstone in many structural and functional studies. The enteric bacterium Escherichia Coli is the most commonly used organism for producing recombinant proteins. E. LÄS MER