Sökning: "Tissue distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 434 avhandlingar innehållade orden Tissue distribution.

 1. 1. HLA-DR transplantation antigens : tissue distribution and structure

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Klas Wiman; Uppsala universitet.; [1981]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Adipose tissue as an active organ  blood flow regulation and tissue-specific glucocorticoid metabolism

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonas Andersson; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; adipose tissue; autonomic nervous system; blood flow; cortisol; nitric oxide; weight loss.; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background: Despite advances in the treatment of atherosclerosis, cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide. With the population getting older and more obese, the burden of cardiovascular disease may further increase. LÄS MER

 3. 3. Tissue reactions to biomaterials

  Detta är en avhandling från Inst. fysiologi och neurovetenskap, avd. neuroendokrin cellbiologi, EA-blocket, 5:e vån., Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Agneta Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytochemistry; Histology; Macrophages; Cryosubstitution; Proteins; Immunohistochemistry; Titanium; Implants; PTFE; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det blir allt vanligare att man ersätter förlorade och skadade kroppsdelar med ett biomaterial (vanligtvis ett metall eller polymer implantat). Exempel på vanliga användningsområden är; suturer, kärl, hjärtklaffar, pacemakers, katetrar, ledproteser, fixationsskruvar för skelett och konstgjorda tänder samt kapslar för långsam frisättning av medicin. LÄS MER

 4. 4. Small-Scale Absorbed Dose Modelling in Selective Internal Radiation Therapy Microsphere Distribution in Normal Liver Tissue

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jonas Högberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clusters; dosimetry; heterogeneity; liver; microspheres; radioembolisation; simulations; SIRT; surgery; yttrium-90;

  Sammanfattning : Radioembolisation (RE), with yttrium-90 (90Y) labelled microspheres, is an increasingly common treatment method for unresectable liver tumours. The tolerable mean absorbed dose for normal liver (NL) tissue is higher in RE than in External Beam Radiation Therapy (EBRT); absorbed dose heterogeneity is thought to be one important reason, together with a low absorbed dose rate, but the knowledge of microsphere distributions is limited. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Perfluoroalkyl Acids in Swedish Biota  : Temporal trends, tissue distribution and toxicity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Applied Environmental Science (ITM), Stockholm University

  Författare :Katrin Holmström; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental chemistry; PFOS; PFAS; pollutant; Baltic guillemot; peregrine falcon; Monoporeia affinis; time trend; toxicity; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry Persistent organic compounds; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi Persistenta organiska föreningar; tillämpad miljövetenskap; Applied Environmental Science;

  Sammanfattning : Perfluorinated alkyl acids (PFAS) are ubiquitous environmental contaminants. They are found in high concentrations in top predators worldwide, with perfluorooctane sulfonate (PFOS) as the predominant compound. LÄS MER