Sökning: "Time Diversification"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade orden Time Diversification.

 1. 1. Portfolio Selection and the Analysis of Risk and Time Diversification

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Mattias Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Lower Partial Moment; Portfolio Selection; Parameter Uncertainty; Time Diversification; Bootstrap; Downside Risk; Estimation Risk; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tre centrala områden i finansiell ekonomi i allmänhet och portföljvalsteori i synnerhet: riskmåttet, estimeringsrisk och tidsdiversifiering. Avhandlingen består av fem kapitel varav ett är ett kort introduktionskapitel. LÄS MER

 2. 2. Diversification on an ancient Darwinian island : Evolutionary history of caddisflies (Trichoptera) and other organisms on New Caledonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Marianne Espeland; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :New Caledonia; Trichoptera; island; biogeography; phylogenetics; DNA; dispersal; vicariance; adaptation; ultramafic; diversification; new species; environmental factors; Systematic Zoology; zoologisk systematik och evolutionsforskning;

  Sammanfattning : Islands are either of continental or oceanic origin, and the biota of such islands are a result of vicariance and dispersal, respectively. New Caledonia, in the South Pacific, is a part of former Gondwana, but the origin of its biota is heavily debated. LÄS MER

 3. 3. Bayesian Phylogenetic Inference Estimating Diversification Rates from Reconstructed Phylogenies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics, Stockholm University

  Författare :Sebastian Höhna; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phylogenetics; Bayesian inference; Graphical Models; Birth-Death Process; Diversification; matematisk statistik; Mathematical Statistics;

  Sammanfattning : Phylogenetics is the study of the evolutionary relationship between species. Inference of phylogeny relies heavily on statistical models that have been extended and refined tremendously over the past years into very complex hierarchical models. LÄS MER

 4. 4. International Asset Pricing, Diversification and Links between National Stock Markets

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Birger Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Simulated Annealing; Capital Market Liberalization; International Asset Pricing; Diversification;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre empiriska uppsatser inom internationell finansiell ekonomi. Den ekonometriska gemensamma nämnaren är att samtliga använda modeller är av komplex multivariat natur. LÄS MER

 5. 5. The plasticity and geography of host use and the diversification of butterflies

  Detta är en avhandling från Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Jessica Slove Davidson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nymphalidae; host range; phylogeny; distribution; latitude; phylogeography; local specialisation; colonisation; host shift; polyphagy; speciation; diversification; zoologisk ekologi; Animal Ecology;

  Sammanfattning : Our world is changing rapidly and factors like urbanisation, changed agricultural practices and climate change are causing losses in butterfly diversity. It is therefore of importance to understand the source of their diversity. LÄS MER