Sökning: "Tiiu Soidre"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tiiu Soidre.

  1. 1. Boendets förändring och kollekstivt handlande : Changes in Urban Living and Collective Action

    Författare :Tiiu Soidre-Brink; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :collective action; collective goods; urban living; urban neighbourhood; local state;

    Sammanfattning : .... LÄS MER