Sökning: "Tiiu Soidre-Brink"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tiiu Soidre-Brink.

  1. 1. Boendets förändring och kollekstivt handlande Changes in Urban Living and Collective Action

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Tiiu Soidre-Brink; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1987]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective action; collective goods; urban living; urban neighbourhood; local state;

    Sammanfattning : .... LÄS MER