Sökning: "Tigerström 2004"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tigerström 2004.

  1. 1. Structure, function and stability of azurin and proton-translocating transhydrogenase. Studies with recombinant and affinity-purified proteins

    Författare :Anna Tigerström; ANNA KATARINA TIGERSTRÖM; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER