Sökning: "Tidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet Tidningar.

 1. 1. Anpassade för tillfället : Bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869

  Författare :Anne-Christine Lindvall; Bengt-Göran Martinsson; Dag Hedman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occasional poetry; non-fictional text; press history; Norrköpings Tidningar; Swedish litterature in the eighteenth and nineteenth century; recontextualization; addressee; genre; Norrköpings tidningar; svensk tillfällespoesi; personverser; historia; 1700-talet; 1800-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Occasional poetry was a well-known genre when the local newspapers in the middle of the eighteenth century were established in Sweden. Through the establishment of the papers occasional poetry also became a part of the papers. LÄS MER

 2. 2. Svenskt måleri under andra världskriget : speglat genom dagspressens konstrecensioner av utställningsverksamheten i Stockholm 1939-45

  Författare :Tulla Grünberger; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Publicistik; Tidningar; Konstutställningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Braständaren och iakttagaren : engelsk press och journalistik 1695-1825

  Författare :Göran Leth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Tidningar; historia; Storbritannien; Tidskrifter; historia; Storbritannien; Journalistik; historia; England; 1695-1925;

  Sammanfattning : The role of the press for the development of democracy is studied in the case of the English press and journalism of the 18th and early 19th centuries. In a first sub-investigation the issue is engaged on a theoretical level. LÄS MER

 4. 4. Umeå-pressen 1917-1922 : en studie i lokalpress

  Författare :Ann-Maria Ullsten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Tidningar; historia; Sverige; Västerbotten; 1910-talet; 1920-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? : Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar

  Författare :Paula Ehrnebo; Erling Wande; Tuuli Forsgren; Pirkko Nuolijärvi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish; The Finnish Language Council; Sweden-Finnish; terminology; translation loan; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how names for phenomena in Swedish society are expressed in Finnish language newspaper texts in Sweden. As part of the thesis the question of whether the newspapers use Finnish or Swedish names is investigated. LÄS MER