Sökning: "Thulin 2011"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Thulin 2011.

 1. 1. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta (PPARD) : Molecular studies of regulation and activation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Petra Thulin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors involved in energy homeostasis. Their natural ligands are fatty acids and there are three different PPAR isoforms; PPARA, PPARG and PPARD. LÄS MER

 2. 2. Lärares tal och barns nyfikenhet kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; Science; Learning; Curriculum; Content;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to generate new knowledge about how children and teachers communicate scientific contents in preschool. The general research question is formulated as: How do the object of learning and the act of learning appear in communication about scientific contents in preschool? This thesis is a collection of three (previously published) empirical studies and takes shape in the encounter between a projected knowledge acquisition task for preschool and the educational tradition of preschool. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola – en komplex och föränderlig process

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lina Hellberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER