Sökning: "Thorvald Källstad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thorvald Källstad.

  1. 1. John Wesley and the Bible : a psychological study

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Thorvald Källstad; [1974]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER