Sökning: "Thor Frithiof Grafström"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Thor Frithiof Grafström.

 1. 1. Om undervisning i modersmålet. Akademisk afhandling, som med vidtberömda medicinska facultetens i Upsala samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Thor Frithiof Grafström ... och Ernst Gottfrid Calwagen af Norrlands landskap. På Gustavianska lärosalen den 15 october 1853 kl. 3 e. m., Del 2

  Författare :Frithiof Grafström; Ernst Gottfrid Calwagen; Frithiof Grafström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om undervisning i modersmålet. Akademisk afhandling, som med vidtberömda medicinska facultetens i Upsala samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Thor Frithiof Grafström ... och Nils David Augustin af Norrlands landskap. På Gustavianska lärosalen den 15 october 1853 kl. 10 f. m., Del 1

  Författare :Frithiof Grafström; Nils David Augustin; Frithiof Grafström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om undervisning i modersmålet. Akademisk afhandling, som med vidtberömda medicinska facultetens i Upsala samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Thor Frithiof Grafström ... och Jonas Theodor Nordenson Kongl. stip. af Norrlands landskap. På Gustavianska lärosalen den 19 october 1853 kl. 10 f. m., Del 3

  Författare :Frithiof Grafström; Jonas Theodor Nordenson; Frithiof Grafström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om Socrates. Academisk afhandling som med vidtberömda philosophiska facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Mag. Sigurd Ribbing Phil. Pract. Doc. och Thor Frithiof Grafström Norrlandus på Gustavianska lärosalen den 23 Maji 1846. p. v. t. f. m., P. 3

  Författare :Sigurd Ribbing; Thor Frithiof Grafström; Sigurd Ribbing; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om krigsföretagen inom Sverige straxt efter Carl XII:s död. Afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Thor Frithiof Grafström Norrl. Gustav. stip. e. o. amanuens i Kongl. Riks-arkivet till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen d. 26 april 1851 p. v. t. f. m., I

  Författare :Johan Henrik Schröder; Thor Frithiof Grafström; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER