Sökning: "Thomas Von Wachenfeldt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Thomas Von Wachenfeldt.

 1. 1. Folkmusikalisk utbildning, förbildning och inbillning : En studie över tradering och lärande av svensk spelmansmusik under 1900- och 2000-talen, samt dess ideologier

  Författare :Thomas von Wachenfeldt; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Den svenska folkmusiken har alltsedan den ”upptäcktes” av akademiker under början av 1800-talet varit behäftad med ett tankegods som genom historien nyttjats för sina syften av såväl höger- som vänsterorienterade politiska rörelser. Då detta av många forskare i flertalet studier redan redovisats, är denna musikpedagogiska avhandlings främsta syfte att undersöka huruvida ideologier med rötter i tysk nyromantik och svensk nygöticism rönt inflytande på hur lärande och tradering över tid gestaltats. LÄS MER

 2. 2. Relational creativity : what can participatory art do for higher education?

  Författare :Sol Morén; Simon Lindgren; Thomas von Wachenfeldt; Fernando Hernádez-Hernández; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; relational creativity; higher education; participatory art; visual arts; fine arts; arts-based research; participatory design; design for learning; sociotechnical design; educational design research; future education; rethinking education; sustainable development;

  Sammanfattning : Why research creativity in higher education? Creativity is regarded as a key competence for future education by the European Union as well as by UNESCO, and my wish is to contribute to this contemporary global agenda of rethinking education. Creativity is central for complex problem- solving and we need to rethink education to facilitate for our future citizens to develop creativity, to be able to meet our interconnected world's urgent need for sustainable development. LÄS MER