Sökning: "Thomas Stoor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Stoor.

  1. 1. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

    Detta är en avhandling från Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02

    Författare :Thomas Stoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialogic efforts; holism; exclusivism; attitudes; proselytism; conversion; mission; ecumenical and interfaith dialogue; integration; diaconal activity; Islam; interfaith encounters; Christian denominations; multifaith society; Migration; religious pluralism; identity; theology of religion; interfaith network.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. LÄS MER